LUOTSAAMO 2.0

Luotsaamo 2.0 on Keski-Suomalaisten nuorten työllistymistä ja kouluttautumiseen ohjausta edistävä hanke Jyväskylässä. Hanketta hallinnoi Jyvässeudun 4H-yhdistys sekä rahoittaa Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto. Luotsaamo 2.0 toimii osana uraverkosto.fi hankekokonaisuutta, jonka tehtävänä on edistää alueen työllisyyttä ja työnantajayhteistyötä.

Hanke tarjoaa nuorille asiakaslähtöisen, työllistymistä sekä kouluttautumista tukevan maksuttoman ohjausmallin. Ohjauksen aikana nuorella on mahdollisuus edistää muun muassa omaa osaamistaan, luoda kontakteja työnantajiin sekä saada tukea tulevaisuuden hahmotteluun. Hankkeen palveluihin kuuluu yksilöllinen uraohjaus, jossa perehdytään mm. työnhakuasiakirjojen laadintaan tai niiden päivittämiseen, luodaan työnhakijaprofiileja työnhakukanaviin sekä kontaktoidaan työnantajapintaa. Yksilölliseen uraohjaukseen voi ilmoittautua alla olevalla hakulomakkeella non-stoppina pitkin hankkeen toimintakautta. Lisäksi hanke järjestää ryhmämuotoisia urapolkuvalmennuksia tapahtumatuottamisen sekä pelikehittämisen osalta. Ryhmämuotoisissa urapolkuvalmennuksissa tuetaan mm. tiimiytymistä, tarjotaan aitoja kokemuksia tavoitteellisesta projektityöskentelystä sekä kehitetään omia ammatillisia valmiuksia.

Vuoden 2019 aikana toteutamme pelikehittäjän (kevät ) ja tapahtumatuottajan (syksy)  urapolkuvalmennuskokonaisuudet.

Kevään pelikehittäjävalmennus alkaa 21.3.2019. Voit hakea urapolkuvalmennuksiin ja saada niistä lisätietoa tästä.

Kun tarvitset apua tulevaisuutesi työllistymisen hahmotteluun, älä suotta epäröi ottaa yhteyttä.
Luotsaamo 2.0 –tiimi

Urapolut


Tapahtumatuottajan urapolku 2018

Keväällä 2018 neljättä kertaa järjestetty tapahtumatuottajan urapolkuvalmennus kokosi projektityöstä ja tapahtuman järjestämisestä kiinnostuneet tekijät yhteen. Valmennuksessa pääsi perehtymään mm.  tapahtuman suunnittelun, organisoinnin, rahoituksen ja sponsoroinnin sekä tietysti järjestämisen osa-alueisiin. Valmennuksen aikana teimme yritys- ja organisaatio vierailuja sekä pureuduimme yrittämiseen yleensäkin. Osallistujat saivat henkilökohtaisen osaamistodistuksen, jota voi kätevästi hyödyntää esimerkiksi työnhaussa. Valmennuksesta vastasi ulkopuolinen tapahtumajärjestäjäyrittäjä yhteistyössä hankkeen tiimivalmentajan kanssa.  Valmennus huipentui 12.5. järjestettyyn Sana Vapaa -tapahtumaan.

Pelikehittäjän urapolku 2018

Syksyllä 2018 kolme kuukautta kestänyt pelikehittäjän urapolkuvalmennus tarjosi osallistujille perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa tietokonepohjaisia tasohyppelypelejä helposti opittavalla pelimoottorilla. Valmennuksen kontaktipäivissä pureuduttiin muun muassa pelikehitysteoriaan, pelikäsikirjoituksen laatimiseen, pelien suunnitteluun ja tietysti niiden tekemiseen. Lisäksi perehdyimme pelien tuotteistamiseen sekä pelimarkkinointiin. Teimme valmennuksen aikana lisäksi yritys- ja organisaatiovierailuja sekä tutustumme yrittäjyyteen.

Pelikehittäjän urapolkuvalmennuksessa  mukana on aina pelikehitysyrittäjä, joka ohjaa pelien tekemistä. Pelikehittäjän urapolulle osallistuvilla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta pelien tekemisestä. Riittää, että on kiinnostunut pelien maailmasta ja motivoitunut kehittämään oman pelin. Valmennuksen tuotteena syntyneet pelit julkaistiin yhteisesti organisoidussa pelinjulkaisutapahtumassa marraskuussa 2018. Osallistujat saivat valmennuksesta myös henkilökohtaisen osaamistodistuksen, jota voi kätevästi hyödyntää esimerkiksi työnhaussa.


Miten voin ilmoittautua yksilölliseen uraohjaukseen tai urapolkuvalmennuksiin?

No, Täyttämällä oheisen ilmoittautumislomakkeen tai olemalla suoraan yhteydessä meihin!

 

Tapahtumat

Tapahtumatuottajavalmennuksessa on luotu neljä tapahtumaa: 

        

Pelinkehitys 2017 pelit

Pelinkehitys 2018 pelit

Hae mukaan valmennukseen!

Haluan mukaan

Tapahtumatuottajan urapolkuPelikehittäjän urapolkuYksilövalmennus

Ilmoittauduttuasi olemme sinuun vielä yhteydessä henkilökohtaisesti.